Въздушен транспорт

  • Международни въздушни превози на пратки от и за цял свят
  • Индивидуални логистични решения
  • Контрол и проследяване на пратките
  • Митническо посредничество по износ и внос