Сертификат за движение на стоките EUR.1

Сертификат за движение на стоките EUR.1

Сертификатът да движение EUR.1 се издава от митническите власти на страната, от която се изнася, по писмена молба на износителя или под негова отговорност от негов упълномощен представител.

Сертификата EUR.1 доказва преференциалния произход на стоките в икономическа общност между страните от ЕС, Словения, Румъния, България, Турция, Македония, Исландия, Швейцария, Норвегия и Израел.

Той служи за ползване на тарифни преференции в държавата на вноса.

За да бъде издаден за една стока EUR.1 сертификат, трябва нейният произход да бъде ясно доказан пред митническите власти на страната която издава сертификата.
Стоките, за които може да се издаде този сертификат трябва да отговарят на понятието "стоки с произход".