Морски транспорт

Превоз по море на:

  • Цели контейнери ( FCL )
  • Групажни контейнери ( LCL )
  • Логистични решения за специални доставки
  • Митническо посредничество по износ и внос