Митнически режим ВНОС

Митнически режим ВНОС

Оформянето на митнически режим ВНОС придава на необщностните стоки (стоки от трети страни) статут на общностни стоки. Митнически режим Внос обхваща прилагането на мерките на търговската политика, извършването на митнически формалности предвидени при въвеждане на стоки и облагането им с дължимите държавни вземания.

За повече инфорамция може да се свържете с нас!