Митнически режим ИЗНОС

Митнически режим ИЗНОС

Оформянето на митнически режим ИЗНОС позволява изнасяне на общностни стоки извън митническата територия на ЕС. Общностните стоки, предназначени да бъдат изнесени, следва да се декларират за поставяне под режим Износ. Износът обхваща прилагането на мерките на търговската политика, извършването на митнически формалности, предвидени при изнасяне на стоки, а когато е предвидено, облагане с износни митни сборове.

За повече инфорамция може да се свържете с нас!