Сухопътен транспорт

  • Групажни линии от/до всяка точка на Европа и Азия
  • Железопътен транспорт
  • Индивидуални логистични решения.
  • Митническо посредничество по износ и внос