Митнически режим ТРАНЗИТ

Митнически режим ТРАНЗИТ

Оформянето на митнически режим ТРАНЗИТ разрешава на необщностните стоки (стоки от трети страни) да бъдат транспортирани от едно място до друго на митническата територия на ЕС, като държавните вземания не се заплащат, а се гарантират от Отговорно лице чрез Обща банкова гаранция. Транзитът обхваща прилагането на мерките на търговската политика и извършването на митнически формалности предвидени при въвеждане на стоки.

За повече инфорамция може да се свържете с нас!